Neden Kooperatif çatısı altında toplanmak amaçlandı?

Kooperatifimiz irili ufaklı tüm Solucan Gübresi üreticilerini tek çatı altında toplamak maksadı ile kuruldu. Bu maksattaki en büyük hedefleme ise standart şekilde üretilen, üretim maliyetleri düşürülmüş kaliteli ve verimli bir üretim yapılmasıdır. Bilindiği üzere ilgili gübre üretim yönetmeliği üreticilere bazı standartlar belirlemekte lakin maliyetlerini ticari faaliyetlere başlama sırasında ciddi şekilde arttırmakta hatta dayanılmaz kırılgan bir boyuta getirmektedir. Kooperatifimiz bu maliyetlerin el birliği sistemi ile düşürülerek daha sürdürülebilir bir üretim modelinin geliştirilmesi maksadını taşımaktadır. Bu sayede üreticiler birlik ve dayanışma içerisinde hareket edecek ve kırıcı maliyetlerden uzak kalacaklardır. Kooperatif, üreticilerin kendilerini tekil olarak temsil haklarının zor olacağının bilindiğinden, devlet nezdinde de ifade yeteneğinin aktif ve yüksek olmasından kaynaklı, tek bir ses oluşturma sorumluluğunu bu şekilde kendi üstüne almış olur. Bu vesile ile üreticiler temsil yetkilerini artırmış olacak Solucan Gübresi Üretimine dair yönetmelik çalışmalarında söz sahibi olabileceklerdir.

Kooperatifin Hedefleri

Kooperatifimiz yola çıkış planı ile bazı hedeflemeleri kendi bünyesinde belirlemiştir. Bunları sırası ile sayacak olursak;

1. Kooperatif üyeleri mutlaka Solucan Gübresi Üreticisi olacaktır. Üretici adayları üretime geçtikten hemen sonra kooperatif çatı altına dahil edilmesi hedeflenmektedir.

2. Kooperatif üyelerine eğitim ve bilgi desteği verecektir. Üretim yapılanması ve pazarlama faaliyetlerinde üreticilerine destek olacaktır.

3. Kooperatif üyelerine gübre alım satım konusunda ticari destek verecektir. Kooperatif üretilen gübrelerin pazarlamasını yaparak üreticilerine ticari kazancın yanı sıra yıl sonunda hak edecekleri kar payından da kazanç sağlamalarını hedefler.

4. Kooperatif ülkemizden üretim yapan öncelikle tarım üreticilerine ve sonrasında ülke tarımımızın mihenk taşlarını oluşturan ürün yetiştiricilerine ulaşmayı ve solucan gübresini tavsiye ederek uygulatmayı hedeflemektedir. Ülkemiz tarımın lokomotifi halinde bulunan fındık, çay, pamuk, incir, kayısı, ayva, kiraz, karpuz, mandalina, portakal, şeftali, mercimek, biber, domates, kabak, kinoa, ceviz, badem, kavun, kestane, kekik, lavanta, gül, buğday, mısır, ayçiçeği gibi lokomotif üretimlerde solucan gübresinin bilinirliğini arttırmayı hedeflemektedir.

5. Kooperatif üreticilerini denetleyerek üretim kalitesinin arttırılması hedeflemektedir. Sürekli olarak ar-ge faaliyetlerinde bulunarak ürünün zirai açıdan en uygun verimliliğe getirilmesinde aktif rol alacaktır.

6. Kooperatif üretilen her ürünün analiz sonuçlarını takip etmeyi ve denetimin sıkı şekilde ilerlemesini hedeflemektedir.

7. Kooperatifimiz ülkemizde farklı alanlarda faaliyet gösteren diğer büyük kooperatifler gibi yurtiçi üretimin yanı sıra yurtdışı pazarında da kendisine yer edinmeyi hedeflemektedir. İhracat geliri elde ederek ülkemiz ekonomisine hedeflediği büyümeler ölçeğinde katkı sağlamayı hedeflemektedir.

8. Kooperatifimiz üretimin arttırılmasına ve bu vesile ile gayri safi milli hasıla aktörlerine katkı sağlamayı işsizliğe çözüm oluşturmayı ve istihdam rakamlarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

9. Kooperatifimiz tarımın her geçen gün gücünü tekrar kazandığı ülkemizde çiftçiye ve üreticiye üretim desteği ve teşviği sağlamayı hedeflemekte bu sayede tarımsal faaliyetlerin arttırılmasına kentten köye geri dönüş yolunun hız kazanmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

10. Kooperatifimiz genç girişimciliğin faaliyetlerinin tarımsal aktörlere kaymasını ve doğal sağlıklı yaşam için hayat tercihlerinin değiştirilmesi yönünde gençlere destek olmayı hedeflemektedir.

160
Kooperatif Üyesi
50
Satış Noktası