Toprak analizi, belli bir tarla toprağının gübre ve kireç ihtiyacını ortaya koyan bir metottur. Belirli bir tarlayı temsil eden toprak örneği, laboratuarlarda analiz edilerek içerisindeki bitki besin maddelerinin miktarları bulunur. Böylece ekilen bitkinin iyi mahsul vermesi için hangi gübrelerin verileceği ortaya konur.
Toprağımızı analiz ettirmeden önce gübreleme yaparsak büyük hataya düşeriz.
• Gereğinden fazla gübre kullanılır, fazla gübre toprağa ve bitkiye zarar verir.
• İhtiyaçtan daha az gübre kullanılır, üründe azalma olur.
• Yanlış cins gübre kullanılır, bu da ürüne ve toprağa zarar verir.
• Gübreyi uygun zamanda şekilde vermezsek istenilen miktarda ürün alamayız.
• Yetiştirilecek ürünün cinsi doğru olarak tayin edilemez.
• İşte bu gibi hatalara düşülünce de gübreden beklenilen faydalar sağlanamaz.
Bu nedenle GÜBRE KULLANMADAN ÖNCE MUTLAKA TOPRAK ANALİZİ YAPILMALIDIR.